کارخانه تهرانپارس · کارخانه کرج · کارخانه ماهشهر · کارخانه گچساران ... حضور پر رنگ شركت ماشین سازی پارس در نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی كیش 2017 ... گذاری صنایع پتروشیمی، تكین كو،شاخص،نگهداشت كاران،فریمكو،پتروسینا و اعضای ..... روغن پایه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) بصورت PC, شرکت نفت ایرانول.