15 آگوست 2016 ... همچنین دیگر شرکتهای دارویی سازمان تامین اجتماعی مانند پخش اکسیر، سیما شیمی، پخش هجرت، ... واکنش تامین اجتماعی درباره سهام شرکت دخانیات.