3 ا کتبر 2016 ... کیش - شرکت آرتا کیش جزو غرفه های برتر اولین نمایشگاه صنایع غذایی کیش با انتخاب مردم و برگزارکنندگان نمایشگاه غذایی کیش قرار گرفت.