جشن بزرگ انقلاب با شرکت پرشور بيش از 5000نفر از شهروندان بندرگزی و با حضور ..... دکتر نظری مهر نماینده مردم شریف غرب گلستان امروز از شهرک صنعتی ایلوار ...