6 سپتامبر 2015 ... محمد علی روحانی فرد متولد 1325 روستای ایلوار از توابع شهرستان کردکوی ... 1353: شرکت در تظاهرات طلاب جوان قم به مناسبت سالگشت قیام 15 خرداد.