20 فوریه 2015 ... محل تولد: روستای ایلوار نام عملیات: حین ماموریت .... شهید روحانی فرد با شرکت در کنکور سراسری و با قبولی وارد دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی ...