کارخانه خودرو سازان بم ازسال ۱۳۸۲ درزمینی به مساحت ۲،۰۸۹،۷۷۵ مترمربع با ظرفیت تولید ... خودروهای فولکس واگن گل (خودرو) و هافی لوبو از محصولات این شرکت است.