هدف مجموعه ما ارائه محصولات معتبرترین برندهای روغن در ایران و خارج از کشور و پخش روانکارها و فراورده های نفتی ... محصولات شرکت نفت بهران ... شرکت نفت کاسترول.