در این راستا شرکت افق تامین انرژی پارس به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ انرژی شستا، با اتخاذ یک سیاست واحد و منسجم در زمینه بهینه‌سازی و بهره‌وری  ...