هجدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز برگزار گردید. ... فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395 آغاز می‌شود ...