هاینز، (به انگلیسی: Heinz ) شرکت آمریکایی تولید و توزیع موادغذایی است، که ... در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۱۳، شرکت هاینز توسط برکشایر هاتاوی (۵۰٪ درصد از سهام) و ...