(شرکت بولر ارائه دهندهٔ تکنولوژی منحصر به فرد پلی‌ماتیک یعنی حذف ... برند شرکت تک‌ماکارون در سال ۱۳۹۲ در دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران به عنوان یکی از ...