8 ا کتبر 2016 ... اکنون وی رئیس شرکت برادران فراهی می باشد و همچنان اخیرا به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات گماشته شده تا از تجارب و مشورهای ...