9 سپتامبر 2015 ... عصر خودرو : درحال‌حاضر 6 کارخانه تولید شیشه خودرو به صورت فعال با ... شرکت ونوس شیشه و بهنور هستند و شرکت امید اصفهان و سایپا شیشه نیز در ...