15 آوريل 2016 ... صنایع غذایی پاک تلیسه 202 این شرکت با راه اندازی کارخانه جدید خود در سال 1392 با متراژ 26000 متر مربع در منطقه چهار باغ کرج باهدف تامین ...