شرکت دلوسه آمل به تولید انواع سس‌های غذایی سرد و گرم و کنسروجات غیر گوشتی ... شرکت دلوسه آمل پیشگام در عرصه اقتصاد مقاومتی /تولید کم‌چرب‌ترین سس‌ کشور ...