2 روز پیش ... جهانگیر جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار سفیر هراز درباره تاسیس شرکت دلوسه به خبرنگار ما گفت: شرکت تولیدی دلوسه سال 1374 در شهرک ...