شرکت توسعه صنايع خودرو تلفن: 982166284211. ... نشانی : تهران کیلومتر 16 بزرگراه فتح کرج روبروی مگاموتور خیابان سولیران شرکت توسعه صنایع خودرو ...