1 سپتامبر 2016 ... ... شرکت خاورسیمان پارسیان، بیات مجری طرح گردشگری دهکده المپیک، مالکی قائم مقام شرکت فرادانه، رضایی مدیرعامل شرکت کیمیاگران تغذیه، ...