20 فوریه 2016 ... دكتر مينو شيرازی، به عنوان متخصص تغذيه در تورنتو مشغول فعاليت ... عمومي، در آزمون دكتراي تخصصي (پي اچ دي) علوم تغذيه شركت نموده است. ... همزمان به عنوان متخصص تغذيه و رژيم غذایی در مطب آقاي دكتر مسعود كيمياگر متخصص ...