وب سایت اطلاعات دارویی دارویاب. ... شرکت های تامین کننده این دارو در کشور. داروسازی آوه سینا · داروسازی پارس .... قرص فلوکونازول اوه سینا 150 میلی گرم. داروسازی آوه ...