28 دسامبر 2015 ... شرکت کیمیاگران لیا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به ۲ نفر با مدرک کارشناسی به شرح زیر نیازمند است: کارمند حسابداری فروش: ۱ نفر / آقا/ محل ...