15 دسامبر 2015 ... به گزارش سرویس بازار ایسنا، شرکتکیمیاگران سرزمین رایانه با برند کسرا در بیست‌ و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و ...