گروه قطعات خودرو عظام از 12 شرکت بزرگ تولیدي بزرگ تشکیل شده است. موضوع کسب و کار گروه، تولید ... محل استقرار: تبریز محصولات: انواع پیستون‌، شاتون، رينگ و گژن پين خودروهای دیزلی و بنزینی آدرس وب سایت: www.ipmc-group.com ...