... ای اضافه کنم بگید من خودم از شرکت پرنیان نت که نمایندگی داتک در اصفهان هست 128 دارم .... ببینم این جهان روی خط سایت نداره؟آخه من که نمیدونم ...