... شرکت ملی نفت ایران و ناجی سعدونی، مدیر عامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا ... اشتغال پایدار در ایلام با حمایت بنیاد برکت از کشاورزی میسر می‌شود  ...