#ژربرا #رشت #زیبایی #تلگرام #کانال_تلگرام #آرایشی · zherbera_cosmetics ... هم کاهنانِ شَر، به زمین خوردند هم ساحران،به سَر،به زمین خوردند . تا چشم و گوشِ "بتکده ...