طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ). زير مجموعه: صنایع خودرو. مدير عامل: عادل پیرمحمدی. مدير R&D: -. استان: تهران. شهر: تهران ...