ساپکو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، از تغییر نام و اساسنامه « شرکت سهامی خاص خدمات اتومبیل سلپیک ایران» در سال ۱۳۷۲ ایجاد گردیده‌است.