5 آگوست 2015 ... شرکت کشاورزان در برنامه های آموزشی و استفاده از شیوه های کشاورزی نوین ... ولسوالی های گلران، کشک کهنه و کشک رباط سنگی را از ولسوالی های عمده ...