آقای لنکرانی. آدرس: تبريز- روبروي شركت تراكتورسازي – ميدان خشكبار- واحد21 ... شرکت کاپ کیش. آدرس: کیلومتر 17 جاده ... پخش مهدیه (موژان سارویه). آدرس: ساری ...