شرکت دنیای سازیبا پویا: واردات مواد اولیه صنایع آرایشی و بهداشتی، رنگ، رزین، نفت و گاز • شرکت حس شیمی: ... تولید مواد ضدعفونی کننده با نام تجاری Microzed