7 دسامبر 2016 ... شرکت زیست ارکید فارمد از واجدین شرایط در ردیف های شغلی ذیل در شهر تهران دعوت به همکاری می نماید : کد شغل عنوان شغلی ۱۰۱ برنامه نویس.