شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا دارای 22 شرکت فعال در در زمینه های صنعتی، .... شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی .... شرکت معدنی صنعتی کاوشگران آتیه صبا.