25 ژانويه 2016 ... این نخستین پالایشگاه ساخت ستینوپک Sinopec (شرکت نفت و گاز چینی) در خارج است. ارزش این پالایشگاه 10 میلیارد دلار است که دو سوم آن ...