19 ژانويه 2017 ... ... برج عظیم با فروشگاه های رنگارنگ و جذاب بزنند و هم، خرید فصل مدرسه و ایام ... پلاسکو را حبیب القانیان که مالک شرکت Plasco به شمار می رفت، احداث کرد. ... بود که از جمله مصنوعات آن: ظرف های ملامین و پلاستیک بوبه شمار می رفت.