ظروف غذاخوری رنگارنگ با طراح‌های کارتونی مورد علاقه بسیاری از کودکان قرار دارند. ... ظرف‌های از جنس ملامین هم سبک هستند و هم خطر شکستن و آسیب به کودک را ندارند، ...