12 ژانويه 2016 ... نوتاش صنعت آریان شرکت نوتاش صنعت آریان در قالب انیمیشنی زیبا به بررسی چگونگی عملکرد گیربکس خودرو می پردازد. مشخصه های رانشی یک ...