نوتاش صنعت آریان ... انیمیشن زیبای شبیه سازی عملکرد گیربکس توسط شرکت نوتاش. نوتاش ... کروز کنترل تطبیقی بررسی شده توسط شرکت نوتاش صنعت.