تماس با ما. آدرس: آمل، کیلومتر2 جاده نور، شرکت فرآورده های لبنی کاله. تلفن: 01144265050-7. فکس: 01144264300. کدپستی: 46161-63114 ...