لبنیات پاستوریزه پاک ، تولید کننده محصولات لبنی و بستنی در ایران.