خدمات آنلاین نت. خدمات پهنای باند اختصاصی. خدمات نقطه به نقطه. خدمات اینترنت مجتمع ها و برج ها. هات اسپات اینترنت مکان های عمومی. خدمات اینترنت نسل چهار.