3 ا کتبر 2016 ... قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت شرکت محترم مارین توسط کاسپید منعقد شد. شرکت مارین، در زمینه تولید غذای نیمه آماده فعالیت می نماید.