همین خاصیت، پیام کوتاه را به یکی از پراستفاده ترین سرویس های شبکه های تلفن ... شرکت طراح ایده نوتاش اطلاعات ایرانیان با استفاده از فن آوری روز و با همکاری با ...