21 جولای 2015 ... وی افزود: حدود 15 مهمان خارجی در این کنگره شرکت خواهند کرد و تا کنون 100 نفر ... فرانوش ادامه داد: متخصصان خون، داخلی کودکان، رادیوتراپیست ها، ...