24 جولای 2015 ... مهندس سید محمدرضا رضازاده مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ... مهندس رضا فرانوش، سرپرست پروژه نیروگاه آبی آزاد کردستان گفت: این ...