فهرست شرکت های فعال در زمینه تولید و بازرگانی محصولات غذایی نظیر انواع نوشیدنی، ... شرکت خزر تولید تولید کننده انواع کنسرو با نشان تجاری شیلوان، کنسرو تن ماهی جنوب، کنسرو ... سرچین خراسان, - http://www.sarchinco.com -, تصحیح پیوند.