17 ا کتبر 2016 ... اما در سال جاري اکثر اين شرکت ها از جمله شرکت تعاوني رفسنجان به عنوان بزرگترين تعاوني پسته کاران ايران با مشکلات عمده مواجه هستند و توان ...