شرکت برتر. تهران- خ فلسطین. خ بزرگمهر- شماره 33. تلفن: ########. www.ostomy.ir. توزیع کننده محصولات مراقبت از زخم. شرکت ایلیا درمان.