شركت پخش سايه سمن كه نماينده انحصاري توزيع محصولات شركتهاي عاليفرد، نستله ايران، شيوا و ردبول اتريش در ايران است، در سال 1374 با 35 پرسنل تاسيس گرديد ...